2021-06-17 15:18:07

WRO – World Robot Olympiad (svjetska robotička olimpijada)

     WRO – World Robot Olympiad (svjetska robotička olimpijada) održava se u svijetu od 2004. U njoj se na LEGO platformi natječu djeca iz cijelog svijeta na nacionalnim natjecanjima, a najbolji dobivaju priliku nastupiti na svjetskoj završnici. Učenici rade zajedno kao tim i pronalaze vlastita rješenja. Naglasak na natjecanju je u osmišljanju robota i programa da samostalno savlada razne izazove na robotskoj stazi. U ovako poticajnom okruženju  natjecatelji napreduju usvajajući nova znanja i vještine. Hrvatski robotički savez u suradnji sa mađarskim organizatorom WRO natjecanja – EDUTUS sveučilištem, organizira i provodi ovo natjecanje u našoj zemlji od 2019. Učenici OŠ Velika Mlaka su ove godine predstavljali Viktor Balenović, Ivan Borić, Angela Šunjerga i Tena Zujić (3.a) uz potporu profesora Ivana Mudri koji su u borbi protiv klimatskih promjena sa svojim robotom osvojili srebro, njihov je tim MiniMlaka drugi u kategoriji 1. - 5. razred OŠ.


Osnovna škola Velika Mlaka