2021-06-01 12:33:41

Briga za mentalno zdravlje

     U prilogu je odličan edukativni materijal Briga za mentalno zdravlje, koji je izradio Stručni tim Odgojnog savjetovališta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu.
 


Osnovna škola Velika Mlaka