2020-12-01 12:14:33

Natječaj likovnih radova „Zimsko doba u mom zavičaju“

     Muzej Turopolja ove godine organizira natječaj likovnih radova „Zimsko doba u mom zavičaju“. Na natječaju mogu sudjelovati djeca od 5 do 14 godina. Likovni natječaj organizira se u sklopu manifestacije Prosinac u Gorici u kojoj Muzej Turopolja uvijek rado sudjeluje, a koji se ove godine neće moći održati na uobičajen način zbog epidemiološke situacije. Sve informacije o natječaju nalaze se u prilogu.


Osnovna škola Velika Mlaka