2020-03-11 14:42:54

Dar školskoj knjižnici

     Učenik  Marko Rajković (7. c)  darovao je školskoj knjižnici Hrvatski enciklopedijski rječnik  u 12 svezaka. Asistentica Iva Dražetić darovala je školskoj knjižnici 3 knjige za djecu. Zahvaljujemo!

DAR IVE DRAŽETIĆ

- S. LEATHER: DEATH IN THE DOJO

- D. MEADIWS: EMA – VILA GITARISTICA

- V. ZIMUNIĆ: LJUBAVI OBIČNE I NEOBIČNE


Osnovna škola Velika Mlaka