2019-12-17 12:49:04

Zaštita sigurnosti djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija

     Publikacije HAKOM-a vezane uz zaštitu djece na Internetu dostupne na poveznici https://www.hakom.hr/default.aspx?id=1504, a video sadržaj "Kako zaštiti djecu na internetu" je dostupan na poveznici https://www.youtube.com/watch?v=zXxXfCbW0ss.


Osnovna škola Velika Mlaka