2019-12-16 08:57:18

Kreativci iz Mičevca
     Učenička zadruga Vrapčići  sudjelovala je na izložbi kreativaca u Mičevcu koja se održavala od 13. do 16. prosinca 2019. u društvenom domu.

Učenici su izložili i prodavali  kozmetičke proizvode, čips od jabuka, domaće karamele, božićnu pšenicu, cvijeće i razne ukrasne predmete- sve što su proizveli na satovim učeničke zadruge.

Na izložbi su sudjelovali i mještani koji svoje slobodno vrijeme ispunjavaju raznim aktivnostima; slikanjem šivanjem,izradom maketa i jaslica te raznih ukrasnih predmeta. Sve u svemu lijepo i bogato iskustvo ispunjeno posebno toplim ozračjem i vedrinom u ovo predbožićno vrijeme.


Osnovna škola Velika Mlaka