2018-09-20 13:45:03

Dar školskoj knjižnici

     Naš bivši učenik Miha Kolarić  darovao je školskoj knjižnici 3 sveska IMP - enciklopedije životinja na karticama  Zahvaljujemo!


Osnovna škola Velika Mlaka