2010-03-25 17:28:00

Učitelji razredne nastave

1A- SUZANA ŠEPOVIĆ

1B- DANICA GAZIĆ

1C- MARIJA JANKOVIĆ

1D- IVONA ŽUGAJ

PRODUŽENI BORAVAK 1D/1A MARTINA ČALE

2A- SANJA SARIĆ

2B- LJUBICA SPAJIĆ

2C- JASNA KIRIN

2D- IVANA BUCONJIĆ

PRODUŽENI BORAVAK 2D/1D- LUCIJA ARBANAS

3A- KRISTINA POLIĆ

3B- GALJA VLAŠIĆ-TRBIĆ

3C- ANDREA POPOVČIĆ

3D- KATARINA ILENIĆ PERVAN

4A- MARINA ARBANAS

4B- SANJA ROŽIĆ TOMIĆ

4C- BLAŽENKA ČUNČIĆ

4D- LUKA KARAS

4E- ARIANA KRSTANOVIĆ


Osnovna škola Velika Mlaka