2014-11-07 11:19:00

Učenici četvrtih razreda u Koncertnoj dvorani "vatroslav Lisinski"

    7.studenog 2014. učenici 4.b, 4.c i 4.d razreda bili su u Koncertnoj dvorani „Vatroslav Lisinski“ gdje su gledali simfonijsku bajku „Peća i vuk“


Osnovna škola Velika Mlaka