2014-05-07 09:39:37

Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u šk. godini 2014./2015.

      U privitcima pogledajte elemente i kriterije za upis u I. razred srednje škole u 2014./2015. godini te popis predmeta posebno važnih za upis.


Osnovna škola Velika Mlaka